bảo hiểm y tế như thế nào

tin tức về bảo hiểm y tế như thế nào mới nhất

[Infographic] Ý nghĩa thông tin trong mã số thẻ BHYT
 

21/07/2019

Từ năm 2017, BHXH Việt Nam thay đổi cấu trúc trong mã số trên thẻ BHYT theo hướng đồng bộ với số sổ BHXH. Trong mã số thể hiện: Nhóm đối tượng, địa chỉ và quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) của từng người tham gia.