bảo hiểm xã hội tự nguyện

tin tức về bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất

Công thức và cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần từ năm 2021
 

19/01/2021

Dựa theo công thức tính bảo hiểm xã hội dưới đây, người lao động có thể tính được tiền bảo hiểm xã hội 1 lần khi không còn nhu cầu tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).