báo điện tử

tin tức về báo điện tử mới nhất

Báo chí hướng tới nguyên tắc mới 5I
 

21/06/2020

Khi mà việc đưa tin không còn là thế mạnh độc quyền bởi sự “lên ngôi” của mạng xã hội, báo chí buộc phải dịch chuyển đầu tư vào chất lượng, giá trị thông tin trên từng sản phẩm.