bão conson

tin tức về bão conson mới nhất

Mưa bão đến, miền Trung nơm nớp nỗi lo sạt lở đất
 

10/09/2021

Thiên tai năm cũ chưa khắc phục xong, bây giờ người dân miền Trung lại nơm nớp nỗi lo sạt lở đất mới khi mùa mưa bão đã đến.