Báo chí cách mạng

tin tức về Báo chí cách mạng mới nhất

Cần thiết hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho báo chí phát triển
 

23/06/2020

Việc nhận diện được thực trạng của kinh tế báo chí và hoàn thiện cơ chế chính sách, bảo đảm ổn định, bền vững tài chính cho các cơ quan báo chí hoạt động là rất cần thiết.