bao cao su

tin tức về bao cao su mới nhất

Giáo dục giới tính không còn chuyện mang bao cao su đeo lên chuôi cuốc
 

30/09/2020

Giáo dục giới tính hiện nay là đi sâu vào thực tế, chia sẻ thẳng thắn các vấn đề liên quan đến giới tính, tình dục, tình yêu chứ không còn chuyện mang chiếc cuốc để đeo bao cao su lên chuôi hướng dẫn học sinh...