băng game Super Mario Bros

tin tức về băng game Super Mario Bros mới nhất

Băng trò chơi ăn nấm huyền thoại ‘Super Mario Bros’ có giá 2,6 tỷ
 

26/07/2020

Trò chơi Super Mario Bros từ năm 1985 được bán với giá 114.000 đô la tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng trong một phiên đấu giá