bán tại chỗ

tin tức về bán tại chỗ mới nhất

Hàng quán quận trung tâm Hà Nội vắng vẻ khi phục vụ tại chỗ
 

12/01/2022

Hàng quán ở một số phường của quận Hoàn Kiếm được phép bán tại chỗ. Tuy nhiên, hầu hết đều trong tình trạng vắng vẻ.