Bản Nà Ún

tin tức về Bản Nà Ún mới nhất

Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở bản làng nơi biên cương
 

23/12/2021

Với những cách làm hay, hiệu quả, cùng sự chung sức đồng lòng của nhân dân, xã Pắc Ta (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) đang tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng mô hình bản nông thôn mới kiểu mẫu.