bán hàng ăn uống tại chỗ trở lại

tin tức về bán hàng ăn uống tại chỗ trở lại mới nhất

TOÀN CẢNH: Những quận/ huyện nào của Hà Nội cho bán hàng ăn uống tại chỗ?
 

08/01/2022

Theo quy định, những khu vực thuộc cấp độ dịch 1 và 2 (tức vùng xanh và vàng) sẽ được phép bán hàng ăn uống tại chỗ trở lại.