bán đồ ăn mang về

tin tức về bán đồ ăn mang về mới nhất

Hướng dẫn đi lại và làm việc tại TP.HCM từ ngày 9/7
 

09/07/2021

Các biện pháp chống dịch tại TP.HCM theo tinh thần Chỉ thị 16 bao gồm việc dừng bán đồ ăn mang về và dừng các loại xe ôm.