ban đại diện phụ huynh

tin tức về ban đại diện phụ huynh mới nhất

Xung phong làm Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh bị cô thẳng thừng từ chối
 

18/09/2020

Để hoàn thành tốt trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh, cần đảm bảo 3 điều kiện.