bán cắt lỗ

tin tức về bán cắt lỗ mới nhất

Xuất hiện tình trạng F0 âm thầm xả hàng dưới giá vốn?
 

15/06/2022

Ở một số dự án căn hộ, luôn có lượng khách hàng F0 âm thầm xả hàng dưới giá vốn do áp lực về nguồn tài chính.