bán bất động sản bị ép giá

tin tức về bán bất động sản bị ép giá mới nhất

Rao bán bất động sản giữa dịch, chủ nhà bị ép giá
 

04/07/2021

Có nhu cầu bán trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nhiều chủ nhà bị ép giá bởi cả môi giới và khách mua.