bấm huyệt thập chỉ đạo

tin tức về bấm huyệt thập chỉ đạo mới nhất

Dừng hoạt động cơ sở bấm huyệt không phép Thập chỉ đạo
 

03/05/2019

Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa tiến hành kiểm tra và xử phạt cơ sở bấm huyệt Thập chỉ đạo vì có nhiều vi phạm.