bài toán tranh cãi

tin tức về bài toán tranh cãi mới nhất

Bài toán '7...7...7= 6' khiến sinh viên Y bó tay, hóa ra đáp án lại dễ không ngờ
 

11/07/2022

Thử thách này đã được giao cho những y bác sĩ trong một bệnh viện nhưng kết quả là chẳng ai giải quyết được bài toán.

Bài Toán (8x 7)+ 17= 73 rõ ràng là đúng nhưng con vẫn 0 điểm, phụ huynh bức xúc vì tưởng cô giáo trù dập
icon

Giáo viên đã nhận xét 'Đây là cái gì?' dưới phép Toán và coi lời giải của đứa trẻ là một câu trả lời không chính xác.

Phép tính 7,5 - 2,5 = 5 bị giáo viên gạch sai, bà mẹ quyết hỏi cho ra lẽ nhưng câu trả quá bất ngờ
icon

Đề toán tiểu học hiện gây nhiều tranh cãi, cô giáo chấm sai khiến phụ huynh 'không vừa lòng'.