bài toán mua bò

tin tức về bài toán mua bò mới nhất

3 bài toán hay rèn luyện tư duy nhanh nhạy
 

13/04/2020

Ba bài toán dưới đây yêu cầu người giải phải có tư duy logic đặc biệt nhanh nhạy. Bạn có muốn thử xem sao không?