bài tập về nhà lớp 1

tin tức về bài tập về nhà lớp 1 mới nhất

Giáo viên không được chê bai, không được giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1
 

05/10/2020

Bộ GD&ĐT yêu cầu kế hoạch dạy học phải đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh.