bại liệt

tin tức về bại liệt mới nhất

Hai chàng trai bại não, liệt chân truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng
 

28/12/2020

Họ là những thanh niên khuyết tật, người bại liệt chân người thì bại não, nhưng bằng ý chí, nghị lực, các anh đã vượt lên số phận, tự nuôi sống bản thân và truyền cảm hứng cho nhiều người.