bài kiểm tra

tin tức về bài kiểm tra mới nhất

Giáo viên trừ thẳng tay từ 7,5 xuống 0 điểm, đọc lý do mà chỉ biết ngậm ngùi: Không chịu cũng phải chịu thôi!
 

18/01/2021

Đây là lý do mà hầu như học trò nào cũng từng mắc phải một lần trong đời.