bài kiểm tra

tin tức về bài kiểm tra mới nhất

Bài kiểm tra từ 9 tụt về 0 điểm, lời phê của giáo viên khiến học trò ‘xanh mặt’!
 

19/11/2021

Đây sẽ là kỷ niệm nhớ đời về thời đi học của hai bạn học sinh này.