bài kiểm tra

tin tức về bài kiểm tra mới nhất

Nam sinh nhận 0,5 điểm bài kiểm tra Văn, đọc lời phê của cô giáo thì thấy rất xứng đáng
 

02/06/2022

Làm văn 2 câu thì một câu được 0,5 điểm, câu còn lại thì 0 điểm tròn trĩnh. Cậu bạn này đã làm như thế nào mà bị cô giáo trừ điểm thẳng tay tới vậy?