bác sĩ quân y

tin tức về bác sĩ quân y mới nhất

Tín hiệu đáng mừng từ tâm dịch TP. HCM
 

04/09/2021

Phát túi thuốc tới tận tay F0 và bình oxy luôn sẵn sàng bất cứ khi nào F0 cần tại các trạm y tế lưu động đang là mô hình chăm sóc y tế hiệu quả, mang lại nhiều tín hiệu vui giữa tâm dịch TP. HCM.