Bắc Kạn xây mới

tin tức về Bắc Kạn xây mới mới nhất

Bắc Kạn xây mới, cải tạo, sửa chữa 20 trạm y tế xã trong năm 2021
 

15/09/2021

Sẽ đầu tư xây mới 9 trạm y tế xã và sửa chữa, nâng cấp 11 trạm y tế xã của tỉnh Bắc Kạn với tổng kinh phí dự kiến giải ngân trong năm 2021 là 35,392 tỷ đồng.