Bắc Kạn tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ vùng DTTS

Việc vận động thu hút đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Kạn dựa vào tiềm năng và lợi thế từng địa phương, trên nguyên tắc bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá truyền thống.

Bắc Kạn có gần 314.000 người, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 88%, gồm 7 dân tộc chính: Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh, Hoa và Sán Chay. Toàn tỉnh có 108 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có 66 xã khu vực III, 08 xã khu vực II, 34 xã khu vực I và 79 thôn đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ đồng bào DTTS của tỉnh được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản ở mức thấp hơn so với bình quân chung của cả nước. Toàn tỉnh còn 2,58% dân số chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); trên 39% số hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh; gần 30% hộ có nhà ở thiếu kiên cố hoặc đơn sơ; trên 79% lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật…

Theo UBND tỉnh, nhằm rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các thành phần dân tộc, giữa vùng dân tộc với các vùng khác trong tỉnh thì bên cạnh các nguồn lực trong nước, việc tăng cường vận động, thu hút các nguồn vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế để đấu tư phát triển vùng DTTS cũng rất quan trọng. Chính vì vậy, mới đây, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có kế hoạch tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS đến năm 2025. Theo đó, việc vận động thu hút đầu tư quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi dựa vào tiềm năng và lợi thế từng địa phương, dân tộc, trên nguyên tắc bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Đồng thời tăng cường tính chủ động của các ngành, địa phương trong việc thu hút các nguồn lực phù hợp, góp phần thúc đấy phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo kế hoạch này, nhiều lĩnh vực ưu tiên thu hút nguồn lực và vận động viện trợ được đề cập. Cụ thể là việc thu hút, vận động có hiệu quả các nguồn lực tài chính để hỗ trợ đồng bào DTTS nghèo chưa có đất ở để ổn định cuộc sống và hộ DTTS nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa có nhà ở hoặc có nhà tạm, dột nát được hỗ trợ để làm nhà ở, công trình cấp nước sinh hoạt; hỗ trợ hộ gia đình tái định cư hoặc ổn định tại chỗ; hỗ trợ bảo vệ rừng, trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ; hỗ trợ đầu tư vùng trồng dược liệu quý; hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho hộ nghèo và xây dựng các mô hình khởi nghiệp.

{keywords}
Nhờ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, người dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập. 

Bên cạnh đó là việc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống; đầu tư phát triển giáo dục đào tạo vùng DTTS; hỗ trợ lao động là người DTTS tiếp cận thuận lợi với thông tin thị trường lao động, tìm kiếm việc làm phù hợp; hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho trạm y tế xã; hỗ trợ tuyên truyền, vận động nâng cao kiến thức mọi mặt thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong đồng bào DTTS; đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế nhóm dân tộc ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn nhằm xoá đói giảm nghèo góp phần nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, hỗ trợ cải thiện chất lượng dân số, thực hiện bình đẳng giới…

Ngoài ra, kế hoạch cũng đề cập đến việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với du lịch như bảo tồn lễ hội truyền thống tại các địa phương khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; hỗ trợ chương trình nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn, phát triển văn hoá phi vật thể các DTTS có nguy cơ mai một; hỗ trợ các chương trình tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá vị văn hoá truyền thống tiêu biểu của các DTTS…

Để thu hút tối đa các tiềm năng nguồn lực quốc tế, đặc biệt là vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tại địa phương, Bắc Kạn sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, vận động và sử dụng nguồn vốn viện trợ có hiệu quả; tăng cường công tác vận động, đổi mới và đa dạng phương thức vận động; chuyển đổi phương thức vận động chung sang vận động theo từng dự án cụ thể; tăng cường công tác giám sát, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn nước ngoài...

Kế hoạch tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS đến năm 2025 cùng với hàng loạt các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS đóng một vai trò vô cùng lớn, không chỉ giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập giữa các vùng, mà còn tạo nên sức bật cho vùng đồng bào DTTS sớm tiếp cận với trình độ phát triển chung trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Ngọc Yến

Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo”

Chiều 16/11/2021, Báo VietNamNet tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo”, phác họa bức tranh thực trạng và chia sẻ những kinh nghiệm, lưu ý khi triển khai tuyên truyền về công tác dân tộc và tôn giáo.

Bộ TT&TT đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh triển khai. 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4, trong đó, 65% có phát sinh hồ sơ.

Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam: Điểm đến hấp dẫn của du khách!

Địa điểm sống ảo, khu du lịch cộng đồng độc đáo, điểm đến văn hóa… chính là những mỹ từ của du khách cảm nhận khi đến với Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Sơn Tây, Hà Nội.

Nhìn lại 5 năm thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Qua 5 năm đi vào cuộc sống, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã phát huy tốt được vai trò là cơ sở pháp lý cao nhất điều chỉnh quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo… tại Việt Nam.

Kon Tum: Đa dạng sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nhiều  mô hình liên kết sản xuất xã Ia Chim (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số,  vươn lên thoát nghèo.

Hàng trăm suất cơm nhà chùa hỗ trợ bệnh nhân Bệnh viện K mùa dịch

Hàng trăm suất cơm nhà chùa đã được gửi đến Bệnh viện K cơ sở 2 (địa chỉ tại 304 Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) nhằm giảm bớt khó khăn cho bệnh nhân và người nhà đang sống ở đây.

Tăng cường đưa công nghệ thông tin tới vùng dân tộc thiểu số

Mức độ tiếp cận công nghệ thông tin của người dân vùng dân tộc thiểu số đã tăng lên. Đây là tín hiệu đáng mừng trong tiến trình đưa vùng dân tộc thiểu số tiệm cận với mức phát triển chung của cả nước.

Gắn kết tình quân dân

Mối quan hệ quân - dân gắn bó đã nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Câu chuyện về di sản văn hóa cộng đồng

Tuyển tập các câu chuyện về di sản văn hóa cộng đồng do Hội đồng Anh ấn hành giúp lan tỏa, tôn vinh và tạo ra một tương lại tốt đẹp hơn cho di sản văn hóa Việt Nam.

Tình người trong đại dịch

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đất nước đang gặp vô vàn khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó, những hành động đẹp của mỗi cá nhân, tổ chức đều vô cùng đáng quý, đáng trân trọng.

Đang cập nhật dữ liệu !