Bác Giang

tin tức về Bác Giang mới nhất

Bắc Giang xây dựng là điểm đến hấp dẫn của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc
 

25/06/2021

Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Bắc Giang phấn đấu xây dựng là điểm đến hấp dẫn của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.