Bắc Giang: Người dân hiến gần 50.000m2 đất để xây dựng nông thôn mới

Tỉnh đã vận động người dân hiến được gần 50.000 m2 đất các loại, 1.120 ngày công lao động để mở rộng hành lang đường và làm công trình công cộng, điển hình như huyện Tân Yên, Lạng Giang.

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bắc Giang cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương phát động, tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 12/12/2016 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa

Các huyện, thành phố đã cụ thể hóa kế hoạch tại địa phương để tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân chung sức xây dựng nông thôn mới, 6 tháng đầu năm vận động người dân hiến được gần 50.000 m2 đất các loại, 1.120 ngày công lao động để mở rộng hành lang đường và làm công trình công cộng, điển hình như huyện Tân Yên, Lạng Giang.

Công tác tuyên truyền phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các địa phương duy trì: Các huyện, thành phố đã triển khai lắp đặt 265 pano tuyên truyền về cơ chế chính sách thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Điều phối tỉnh cấp phát; cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh đã có gần 100 tin, bài, phóng sự về chủ trương, chính sách của tỉnh, xử lý rác thải, cách làm hay tại cơ sở. Huyện Lạng Giang mở hội nghị trực tuyến cho toàn bộ đảng viên về cách làm xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định, Thái Bình; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện đã phát trên 200 tin, bài, tài liệu tuyên truyền về nông thôn mới; cấp phát 5.000 tờ rơi về xây dựng nông thôn mới cho các xã, thôn trên địa bàn; các xã hàng tháng duy trì phát 01 tin, bài về xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, tỉnh tiếp tục duy trì cơ chế chính sách còn hiệu lực và cụ thể hóa một số chính sách để thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Về nội dung xây dựng cơ sở hạ tầng: Tỉnh ban hành danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù, sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, giao cho công đồng thực hiện, các sở, ngành có liên quan ban hành hướng dẫn; ban hành cơ chế hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021 (hỗ trợ 100% vật liệu xi măng)...

Về nội dung phát triển sản xuất: Ban hành cơ chế hỗ trợ thực hiện dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu giai đoạn 2017-2018 (dự kiến thực hiện dồn điền, đổi thửa 7.100 ha, xây dựng 55 cánh đồng mẫu); cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 (đối tượng hỗ trợ rau, hoa, sản xuất trong nhà màng, nhà lưới, có hệ thống tưới tiết kiệm, quy mô từ 2.000 m2 trở lên); Đề án rau theo tiêu chuẩn VietGap, thủy sản theo tiêu chuẩn VietGap, nấm ứng dụng công nghệ cao...

Về lĩnh vực môi trường: Tỉnh hỗ trợ cho các huyện, thành phố mua sắm lò đốt rác thải quy mô xã, liên xã 70% giá trị lò nhưng tối đa không quá 1,5 tỷ đồng/lò; tỉnh Bắc Giang chỉ đạo không phát triển lò đốt rác quy mô nhỏ.

Về nội dung khen thưởng tỉnh đã ban hành Kế hoạch “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” (khen thưởng huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới được tặng cờ thi đua và thưởng công trình 1.000 triệu đồng, xã đạt chuẩn nông thôn mới được tặng cờ thi đua hạng nhất và thưởng công trình 200 triệu đồng).

Căn cứ điều kiện của mỗi địa phương, các huyện, thành phố tiếp tục dành sự quan tâm, có cơ chế chính sách, dành nguồn lực cho các xã trên địa bàn, nhất là các xã được giao đạt chuẩn như: Huyện Lạng Giang thực hiện thí điểm hỗ trợ xi măng làm đường giao thông cho các xã, hỗ trợ mỗi xã bằng công trình trị giá 2 tỷ đồng; huyện Lục Ngạn dành 5 tỷ đồng hỗ trợ các xã thực hiện năm 2017, trong đó hỗ trợ xã Thanh Hải 3,1 tỷ đồng; Yên Dũng hỗ trợ 2 tỷ đồng/xã; Hiệp Hòa, Tân Yên hỗ trợ 1 tỷ đồng/xã; Việt Yên hỗ trợ 01 tỷ đồng/xã và đảm nhận các công trình lớn cho xã như phòng học các cấp, trạm y tế…

TIN LIÊN QUAN
Diệu Thùy
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều