bã sắn

tin tức về bã sắn mới nhất

Sản xuất nanocellulose từ bã sắn, góp phần tăng giá trị sản xuất cho doanh nghiệp
 

18/11/2020

Đây cũng chính là kết quả của nhiệm vụ KHCN thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 do Bộ Công Thương chủ trì.