Việt Nam chủ trì họp Ủy ban ASEAN tại Liên Hợp Quốc

Việt Nam chủ trì họp Ủy ban ASEAN tại Liên Hợp Quốc

Ngày 10/1, Việt Nam, với vai trò Chủ tịch ASEAN tại New York năm 2020 đã tổ chức cuộc họp đầu tiên nhằm thảo luận các hoạt động của Ủy ban ASEAN tại LHQ trong cả năm và trao đổi về ưu tiên mà các nước ASEAN sẽ thúc đẩy tại trong năm nay.
Phiên họp thứ nhất trụ cột cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN

Phiên họp thứ nhất trụ cột cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN

Sáng 7/1, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, giữ vai trò chủ trì, điều phối Cộng đồng Văn hóa-xã hội ASEAN (ASCC) tại Việt Nam đã tổ chức phiên họp thứ nhất Trụ cột ASCC, thảo luận về các hoạt động của Năm ASEAN Việt Nam 2020 và sáng kiến của ASCC.