Đắk Lắk: Nhiều giải pháp đẩy mạnh an toàn lao động

Đắk Lắk: Nhiều giải pháp đẩy mạnh an toàn lao động

Năm 2017, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện rất tốt về công tác ATVSLĐ từ các khâu. Tuy nhiên, để duy trì và thực hiện tốt công tác này, chính quyền các cấp và các đơn vị nghiệp vụ cũng như doanh nghiệp, người lao động cần phải nỗ lực hơn nữa.
Quảng Bình: Chú trọng công tác An toàn vệ sinh lao động

Quảng Bình: Chú trọng công tác An toàn vệ sinh lao động

ATVSLĐ - Phòng chống cháy nổ là một nhiệm vụ quan trọng, những năm vừa qua, doanh nghiệp và người lao động trong tỉnh đã nêu cao trách nhiệm trong công tác Bảo hộ lao động, tích cực cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Đọc nhiều

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM