Quảng Bình: Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Quảng Bình: Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch “Phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2017 – 2020”.
Lao động có quyền từ chối công việc không đảm bảo an toàn

Lao động có quyền từ chối công việc không đảm bảo an toàn

Người lao động trên công trường xây dựng có trách nhiệm từ chối các công việc được giao khi thấy không đảm bảo an toàn lao động sau khi đã báo cáo với người phụ trách nhưng không được khắc phục, xử lý hoặc không được cung cấp phương tiện bảo hộ.

Đọc nhiều

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM