5 lỗi cần tránh khi viết mục “người tham khảo” trong CV

5 lỗi cần tránh khi viết mục “người tham khảo” trong CV

Mục người tham khảo hay reference trong CV là phần liệt kê thông tin của người mà nhà tuyển dụng có thể liên hệ để xác minh những gì bạn cung cấp trong hồ sơ xin việc khi cần. Để mục này phát huy tác dụng, bạn cần tránh 5 lỗi sau.