an toàn bay

tin tức về an toàn bay mới nhất

Mang dao lên máy bay gọt hoa quả, khách bị phạt thế nào?
 

20/07/2022

Theo luật sư, hành vi của hành khách có thể được xác định là không tuân thủ quy định về đảm bảo an ninh an toàn bay nên sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 8 Nghị định 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ.