An Giang triển khai hàng loạt kế hoạch cung cấp thông tin cho người nghèo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký duyệt kế hoạch thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch này thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Được tiếp cận thông tin là một trong những tiêu chí thuộc chương trình giảm nghèo bền vững. (Ảnh minh họa: Tân Nguyên)

Theo UBND tỉnh, mục đích của kế hoạch này là nhằm thông tin và tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của giảm nghèo và cách tiếp cận về giảm nghèo bền vững. Ngoài ra còn hỗ trợ cho người dân tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và chính xác để cải thiện và từng bước nâng cao mức sống, điều kiện và chất lượng cuộc sống. Tạo cơ hội cho người nghèo, người cận nghèo có điều kiện phát triển, đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập, vượt qua đói nghèo, vươn lên khá giả.

Về mục tiêu cụ thể, tỉnh đặt ra như sau: Tăng cường phát triển hạ tầng viễn thông ở vùng sâu, vùng xa, đến năm 2020 có 100% hộ nghèo được tiếp cận thông tin phù hợp. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người nghèo phương tiện tiếp cận và sử dụng dịch vụ truyền thông. Đến năm 2020, 100% hộ nghèo được trang bị phương tiện nghe nhìn để tiếp cận thông tin.

Phát triển mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Đến năm 2020, 100% cán bộ cấp huyện, cấp xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ thông tin và truyền thông. Đến năm 2020, 100% xã có điểm thông tin cổ động ngoài trời đạt chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đến năm 2020, 100% xã đặc biệt khó khăn, thường xuyên được cấp phát tài liệu, bản tin khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, hướng dẫn nuôi trồng.

Về nhiệm vụ cụ thể, năm 2018 và giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh cho biết, sẽ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở. Trong đó tập trung vào các nội dụng như: Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền. Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho các đối tượng thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng.

Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cấp huyện, cấp xã. Số lượng cả giai đoạn 2016 – 2020 là 501 cán bộ, riêng năm 2018 là 167 cán bộ. Kinh phí cả giai đoạn 2016 - 2020: Tổng cộng là 180 triệu đồng; riêng năm 2018 là 60 triệu đồng.

Tỉnh cũng yêu cầu xây dựng các điểm tuyên truyền cổ động cố định theo cách thiết lập các bảng tin công cộng tại nơi tập trung đông dân cư trên địa bàn xã, ấp, đảm bảo mỹ quan, thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin. Song song đó là các điểm tuyên truyền cổ động bằng hình thức bảng tin công cộng để thể hiện nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị hoặc thông tin thiết yếu đối với cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Theo mục tiêu đề ra, giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh sẽ thiết lập mới 156 bảng tin công cộng tại 156 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó năm 2018 sẽ thiết lập mới 48 bảng tin công cộng.

Về thiết lập cụm thông tin cơ sở tại các trung tâm giao thương, tỉnh cho biết, sẽ đầu tư các cụm thông tin bao gồm hệ thống các thiết bị điện tử màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt cố định tại địa điểm thiết lập và hệ thống trang bị nghe nhìn phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

Với yêu cầu trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã, tỉnh khẳng định sẽ đầu tư bộ phương tiện tác nghiệp đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương, với số lượng cụ thể như sau: Giai đoạn 2016 – 2020 sẽ đầu tư mới 11 bộ phương tiện tác nghiệp cho huyện, 156 bộ phương tiện tác nghiệp cho cấp xã. Trong đó năm 2018 sẽ đầu tư mới 4 bộ phương tiện tác nghiệp cho huyện, 52 bộ phương tiện tác nghiệp cho xã.

Trong kế hoạch này, Sở Thông tin và Truyền thông được giao đứng ra chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung trên. Đặc biệt sở cần chú trọng đến việc chỉ đạo các cơ quan báo, đài thực hiện tuyên truyền các nội dung có liên trong kế hoạch này, và chủ động rà soát để xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm; báo cáo định kỳ theo quy định và theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Nam
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều