An Giang: tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6

Sáng 24/10, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 11 điểm cầu huyện, thị, thành trong tỉnh để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự và trủ trì Hội nghị có ông Lê Hồng Khâm- Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Cao Quang Liêm- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là báo cáo viên tội Hội nghị và 676 đại biểu là cán bộ chủ chốt 11 huyện, thị thành trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Cao Quang Liêm- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng. 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11/10/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã họp thảo luận, cho ý kiến về: tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Đề án "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Đề án "Về công tác dân số trong tình hình mới";

Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung cơ bản các văn kiện: Nghị quyết một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới. 

Cùng với đó, Hội nghị đã thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ban Bí thư khóa XII; xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017 - 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 6, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.       

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Lê Hồng Khâm - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của những chủ trương, quan điểm mới mà Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thảo luận và cho ý kiến, thông qua, là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây là những nội dung liên quan đến các cấp, các ngành và địa phương, cũng như tác động trực tiếp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Ban Tuyên giáo tỉnh An Giang yêu cầu lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành tiếp tục về quán triệt đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị tạo sự đồng thuận cao, tin tưởng với các chủ trương, quan điểm lãnh đạo của Đảng đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị đề ra, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương chính thức ban hành các Nghị quyết và Kế hoạch hướng dẫn triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương. Đề nghị các đảng bộ trực thuộc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sắp xếp công việc chuyên môn để khi cấp ủy triệu tập Hội nghị thì các thành phần được triệu tập tham dự đầy đủ...

TIN LIÊN QUAN
Uyên Châu
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều