ân cư

tin tức về ân cư mới nhất

The Matrix One: Lựa chọn an cư của giới thượng lưu Hà Nội
 

28/05/2020

Sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu, người giàu tại Việt Nam trong những năm vừa qua đã tác động lên xu hướng tiêu dùng bất động sản.