ăn bán trú

tin tức về ăn bán trú mới nhất

Làm sao để bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh?
 

19/11/2020

Mô hình “Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam” đang được triển khai tại Hải Phòng nhằm giải quyết vấn đề dinh dưỡng ở lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học.