aia

tin tức về aia mới nhất

AIA có tân Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn
 

02/06/2020

Ngày 1/6, ông Lee Yuan Siong được chính thức nắm giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn AIA (AIA) và tham gia Hội đồng quản trị của Tập đoàn.