ADB

tin tức về ADB mới nhất

Kết nối hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ giảm thiểu tác động của Covid-19
 

30/09/2021

Chương là một trong những nỗ lực của Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam nhằm hỗ trợ DNNVV do phụ nữ làm chủ tiếp cận gói hỗ trợ tài chính của ADB mà 5 ngân hàng thương mại của Việt Nam đang được NHNN giao nhiệm vụ giải ngân.