3F VIỆT

tin tức về 3F VIỆT mới nhất

Khánh thành Tổ hợp MEATDeli Sài Gòn được đầu tư 1.800 tỷ đồng
 

05/10/2020

Ngày 3/10, Công ty cổ phần Masan MEATLife (MML) công bố hai bước tiến chiến lược trong hành trình mang đến các sản phẩm thịt tươi ngon, dinh dưỡng cho gần 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam.