25 năm quan hệ Việt - Mỹ

tin tức về 25 năm quan hệ Việt - Mỹ mới nhất

Việt Nam chuyển thêm 150.000 chiếc khẩu trang cho Hoa Kỳ
 

21/07/2020

Việt Nam mới chuyển thêm 150.000 chiếc khẩu trang cho Mỹ để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.