2 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, tổng giá trị 295 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm 2019 có 2 doanh nghiệp là Công ty cà phê Thắng lợi - Đăk Lăk và Trung tâm dạy nghề Giao thông vận tải Hải Dương được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 295 tỷ đồng.

Công ty cà phê Thắng lợi - Đăk Lăk là một trong 2 doanh nghiệp vừa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Liên quan đến công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước trong 4 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã tích cực phối hợp các bộ, ngành và địa phương tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Cụ thể như, các Nghị định của Chính phủ số 126/2017/NĐ-CP và số 32/2018/NĐ-CP; các quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 707/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020 và số 22/2015/QĐ-TTg về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần”; nghiên cứu, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, do trong các tháng đầu năm, các bộ, ngành và địa phương chủ yếu tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách cổ phần hóa, triển khai kế hoạch cổ phần hóa, nên mới có 2 doanh nghiệp là Công ty cà phê Thắng lợi - Đăk Lăk và Trung tâm dạy nghề Giao thông vận tải Hải Dương được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 295 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 276 tỷ đồng; có 9 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg thực hiện thoái vốn với giá trị 759 tỷ đồng, thu về 4.657 tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều