1800.6838

tin tức về 1800.6838 mới nhất

Dịch vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng bị khiếu nại nhiều nhất trong năm 2019
 

05/02/2020

Trong năm 2019, nhóm hàng tài chính, bảo hiểm, ngân hàng có tỷ lệ khiếu nại lớn hơn nhiều lần so với các nhóm hàng hóa, dịch vụ còn lại. Thông tin được thống kê qua tổng đài tiếp nhận của Cục Quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.